Места за настаняване, Малко Търново, близо до Природен парк Странджа (Малко Търново, България)

  1. 111 лв на нощувка
    Очаквана цена за:07.2024 г.

Природен парк Странджа (Малко Търново, България)

Природен парк Странджа e разположен в югоизточна България и заема 1% площ от цялата територия на страната. Включен е като защитена зона в европейската екологична мрежа Натура 2000. В обхвата на парка влиза основната българска част на Странджа планина. Източната граница се определя от Черноморието между с. Резово и гр. Царево, на север - върви по билото на рид Босна. Южните и югозападни предели са маркирани от държавната граница с РТурция. Природният парк включва 14 защитени местности и 5 резервата. Ландшафтът на Странджа е преобладаващо нископланински, пресечен от пещерни образувания, извори, проломи, потоци и речни течения, от които най-големи са тези на реките Велека и Резовска. Животинският свят се представя от 164 стойностни вида, като класовете гръбначни преобладават, сравнени с тези в другите български защитени райони. Горската флора заема 80% от странджанската територия (дървесни и харастовидни). Характерни за района са и средиземноморски растителни видове, едногодишни тревисти, цветя, 64 реликтни видове, част от които се смятат за застрашени от изчезване. Природният парк пази древни паметници и съхранена етнокултурна, историческа и фолклорна самобитност.

  • Намерете идеалния за Вас хотел в областта
  • Сравнете цените от различни уебсайтове
  • Резервирайте на чудесна цена!

Контакти

Priroden park Strandja,  8162 ,  
Телефон: +359(5952)3635 | Факс: +359(5952)3635 | 

Често задавани въпроси за Природен парк Странджа