Известие за поверителност на trivago

Последна актуализация: декември 2022 г.

Това Известие за поверителност е валидно за всички уебсайтове, приложения или други услуги и предложения (общо наричани „Услугите“), управлявани от trivago N.V и нейните филиали („ние“, „нас“ или „trivago“).

В това Известие за поверителност предоставяме информация за това как trivago обработва лични данни във връзка с използването от Ваша страна на Услугите. Лични данни са всички данни, които могат да се използват за идентифицирането Ви директно или индиректно.

Като компания търсачка, trivago може да Ви пренасочи към уебсайтовете или приложенията на трети страни. Моля, имайте предвид, че ние нямаме контрол върху тези услуги на трети страни и че използването от Ваша страна на тези услуги на трети страни е обект на политиките за поверителност, публикувани в съответните уебсайтове или приложения, а не на това Известие за поверителност.

Постоянното развитие на технологиите, промените в нашите услуги, промените в законите или други причини може да изискват да променяме нашето Известие за поверителност. Ще въвеждаме промени в това Известие за поверителност периодично и Ви приканваме да се информирате редовно за неговото съдържание.

1. Кой е отговорен за обработването на личните данни, описани в това Известие за поверителност?

trivago N.V. контролира операциите по обработване, описани в това Известие за поверителност. trivago е компания, регистрирана по законите на Нидерландия, с офис на адрес Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Германия.

За да упражните своите права относно защитата на данните или да зададете общ въпрос относно обработването на личните Ви данни от trivago или относно това Известие за поверителност, можете да се свържете с нашия екип, като изпратите имейл на адрес privacy@trivago.com.

За да се свържете директно с нашето длъжностно лице за защита на данните, моля, изпратете имейл на адрес privacy@trivago.com с тема „На вниманието на длъжностното лице по защита на данните“. Моля, имайте предвид, че имейлите, изпратени на този адрес, няма автоматично да бъдат поверителни/само прочетени от длъжностното лице по защита на данните. Ако желаете поверителна комуникация с нашето длъжностно лице по защита на данните, моля, посочете това в своя имейл до нас и ние ще уредим такава комуникация.

2. Вашите права

Имате следните права по отношение на Вашите лични данни. Моля, вижте раздел 1 за информация как да се свържете с нас и да упражните такива права.

2.1 Общи права

Вие имате следните законни права за защита на данните съгласно съответните законови условия: право на информация (член 13 от ОРЗД), право на достъп (член 15 от ОРЗД), право на изтриване (член 17 от ОРЗД), право на коригиране (член 16 от ОРЗД), право на ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД) и право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД).

2.2. Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите предоставеното ни преди това съгласие по всяко време. Последствието от това ще бъде, че ние повече няма да обработваме Вашите лични данни във връзка с това съгласие в бъдеще. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на всякакво обработване, извършено въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му от Ваша страна.

2.3 Право на възражение срещу обработването на данни въз основа на законни интереси

Ако обработваме Вашите лични данни въз основа на законни интереси, Вие имате право да възразите по всяко време по причини, произлизащи от Вашата конкретна ситуация, срещу такова обработване. Ако възразите, няма повече да обработваме Вашите лични данни, освен ако не разполагаме с убедителни и законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработката помага за прилагането, упражняването или защитата на правни претенции.

2.4 Право на възражение срещу директен маркетинг

Ако обработваме Вашите лични данни с цел директен маркетинг, имате право да възразите по всяко време срещу такова обработване. За повече информация как да възразите срещу каквато и да е форма на директен маркетинг, моля, вижте раздел 6.1.

2.5 Право на жалба до надзорен орган

Също така имате право да подадете жалба до компетентен орган по защита на данните, ако считате, че Вашите лични данни са обработвани в нарушение на приложимото законодателство за защита на данните. Можете да се свържете с всеки орган по защита на данните във всяка държава – членка на ЕС, и по-конкретно във Вашето място на пребиваване. Компетентният надзорен орган за trivago е: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, телефон: 0211/38424-0, имейл: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Какви данни събираме от Вас

Когато използвате нашите Услуги, ние може да обработваме следните видове лични данни:

 • Потребителски данни
  • Лични данни, събрани с цел създаване на членски акаунт, например: Вашето име, имейл адрес, парола.
  • Данни за контакт и друга информация, която може да споделяте с нас, като например Вашия пощенски адрес, възраст, пол, държава на пребиваване, профили в социални мрежи, съобщения, които сте изпратили на нашия екип, отзиви, коментари, отговори в проучвания или интервюта, участие в които и да е от нашите промоционални дейности.
 • Данни за употреба
  • Информация за това как използвате нашите Услуги, включително данните, въведени от Вас, когато извършвате търсене чрез нашите Услуги (включително дестинация, дата, брой гости, валута), прегледаните оферти и връзките, върху които сте кликнали.
  • Взаимодействие с нашата маркетингова комуникация: може да събираме информация относно Вашата ангажираност с нашите съобщения за директен маркетинг, включително нашия бюлетин и насочени известия (например анализ на броя пъти, в които сте отворили бюлетина ни или сте кликнали върху хиперлинкове в него).
 • Данни за резервация: когато използвате нашите Услуги и кликнете върху линк към оферта за настаняване, която фигурира в нашите Услуги, онлайн сайтът за резервации, предлагащ тази оферта, може да ни изпрати лични данни, свързани с всякаква последваща резервация, която правите в онлайн сайта за резервации.
 • Данни за местоположение: може да обработваме информация за приблизително местоположение въз основа на Вашия IP адрес (ниво държава или град). Също така с Ваше предварително съгласие може да използваме GPS данни, за да Ви предоставим персонализирани резултати от търсене на Вашето мобилно устройство.
 • Банкови данни: въпреки че не сме директно свързани с процеса на резервиране на места за настаняване и плащане, може понякога да Ви помолим да споделите своите банкови данни, например с цел издаване на компенсация за потребители.
 • Технически данни: примерите включват IP адрес, „бисквитки“, идентификационни данни (ИД на сесия, ИД на член, ИД на устройство), код на HTTP статус/статус на достъп, версия и софтуер на браузър, операционна система и нейния интерфейс, доставчик на интернет услуга, език и други конфигурационни настройки.

4. Защо и как използваме Вашите лични данни

По-долу ще намерите информация за (i.) причините, поради които събираме и използваме Вашите лични данни, както и за всяка причина – (ii.) съответното правно основание и (iii.) свързаните категории лични данни. Вашите лични данни може да се използват по следните начини:

 • Предоставяне на нашите Услуги, включително да Ви помагаме да сравнявате оферти и цени за настаняване и да намирате идеалното за Вас място за настаняване.
  • Правно основание: изпълнение на договор, съгласие.
  • Категории на използвани лични данни: потребителски данни, данни за употреба, данни за резервация, данни за местоположение, технически данни.
 • Създаване и поддържане на безопасна и надеждна среда за нашите Услуги, включително за Вашия потребителски акаунт в trivago.
  • Правно основание: спазване на правно задължение, законен интерес.
  • Категории на използвани лични данни: данни за употреба, технически данни.
 • Разбиране как Вие използвате нашите Услуги и използване на отзивите, които може да ни изпращате, за да подобряваме нашите Услуги, да идентифицираме тенденциите в сектора и да разработваме нови продукти и функции за подобряване на Вашето изживяване.
  • Правно основание: съгласие, законен интерес.
  • Категории на използвани лични данни: потребителски данни, данни за употреба, данни за резервация, технически данни.
 • Изпращане на комуникация за директен маркетинг до Вас относно нашите Услуги или свързани услуги, предоставяне за Вас на реклама в нашите Услуги, както и в уебсайтове на трети страни (персонализирана или не), и администриране по друг начин на промоционални дейности (например лотарии и подобни подаръци).
  • Правно основание: съгласие, законен интерес.
  • Категории на използвани лични данни: потребителски данни, данни за употреба, технически данни.
 • Комуникация с Вас, отговаряне на Ваши въпроси и коментари и предоставяне на обслужване на клиенти.
  • Правно основание: изпълнение на договор, законен интерес.
  • Категории на използвани лични данни: потребителски данни, данни за употреба, данни за резервация, банкови данни.
 • Изпълнение на договорни задължения към трети страни, например обяви на онлайн сайтове за резервации в нашите Услуги.
  • Правно основание: изпълнение на договор, законен интерес.
  • Категории на използвани лични данни: потребителски данни, данни за употреба, данни за резервация.
 • Спазване на правни задължения, заявки от правоприлагащи органи, предотвратяване на измами и установяване, упражняване или защита на правни искове.
  • Правно основание: спазване на правно задължение, законен интерес, изпълнение на договор.
  • Категории на използвани лични данни: потребителски данни, данни за употреба, данни за резервация, технически данни.

5. С кого споделяме Вашите данни

Можем да споделяме Вашите лични данни със следните категории получатели, при условие че има подходящо правно основание:

 • Нашите изцяло притежавани филиали.
 • Партньори по удостоверяване: например когато се регистрирате или влизате в нашите Услуги чрез услуги на трети страни, например Facebook, Google или Apple.
 • Трети страни доставчици на услуги, които ни предоставят услуги за обработване на данни, например: доставчици на хостинг и съхранение, доставчици на обслужване на клиенти, доставчици на комуникации, доставчици на услуги за защита и предотвратяване на измами, колекторски фирми за дългове, доставчици на анализи, реклама и маркетинг.
 • Трети страни доставчици на услуги, които ни предоставят услуги и са независими администратори на данни, като например доставчици на услуги за защита и предотвратяване на измами, реклама и маркетинг и социални мрежи.
 • Бизнес партньори, с които може съвместно да предлагаме продукти или услуги. Това са услуги, предлагани чрез нашите Услуги, заедно с други трети страни.
 • Трети страни доставчици на услуги за пътуване, като например хотели, авиокомпании, автомобили под наем, застраховки, собственици на обекти, пътеводители или доставчици на дейности.
 • Правоприлагащи органи. За предотвратяване, разкриване и преследване на незаконни дейности, заплахи за държавната или обществената сигурност и за предотвратяване на заплахи за живота на хората.
 • Като част от корпоративна сделка, например сливане, преотстъпване, консолидация или продажба на активи.

Ако прехвърлим данни към нашите доставчици на услуги, те могат да използват данните само за изпълнение на своите задачи. Доставчиците на услуги са внимателно избрани и упълномощени от нас. Те са обвързани чрез договор с нашите инструкции, разполагат с подходящи технически и организационни мерки и редовно се мониторират от нас.

6. Свързана с услугата информация

6.1 Бюлетин

Предлагаме услуги за бюлетин, които може да включват вдъхновяващо съдържание за пътуване, линкове към проучвания или лотарии, напомняния за търсенията, които сте извършили чрез нашите Услуги, или други новини относно нашите Услуги или услугите, предлагани от нашите партньори.

Като се абонирате за нашия бюлетин директно чрез нашите Услуги, ще получите имейл, в който Ви молим да потвърдите, че Вие сте собственикът на имейл адреса, който сте предоставили. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 24 часа, личните Ви данни ще бъдат изтрити след един месец.

Ако не желаете повече да получавате бюлетини от нас, можете да отмените абонамента си по всяко време, като използвате линка „прекратяване на абонамент“, включен в долния колонтитул на всеки наш бюлетин, или като се свържете с нашия екип по поверителността, както е описано в раздел 1 по-горе.

6.2 Потребителски акаунт в trivago

Създаването на потребителски акаунт в trivago е доброволно, но може да е необходимо, за да се възползвате максимално от функционалността на някои от нашите Услуги.

Можете да управлявате, променяте и изтривате цялата информация в своя потребителски акаунт в trivago. Моля, имайте предвид, че след определен период на неактивност ние автоматично ще изтрием Вашия потребителски акаунт в trivago.

6.3 Business Studio

Ако използвате Business Studio, ще получите персонален, защитен с парола акаунт и можете да преглеждате и управлявате данните, съхранени в този акаунт. Хотелиерите, които имат акаунт в trivago Business Studio, могат да получават директна информация за нови или допълнителни функции.

7. Информация за „бисквитки“

Всеки път, когато използвате нашите Услуги, ние използваме „бисквитки“ и други технологии за онлайн проследяване. В този параграф ще намерите информация за това какво представляват „бисквитките“, как се използват от trivago и как да управлявате своите предпочитания.

7.1 Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се изтеглят на Вашето устройство, когато посетите даден уебсайт или приложение. Наред с „бисквитки“ ние може да използваме и други технологии за проследяване, като например уеб маяци, маркери или пиксели (миниатюрни графични изображения, поставени в уеб страница, които обозначават, че тази страница е разгледана), или пакети за разработка на софтуер (SDK – технология за проследяване, съхранена в приложение). В този параграф „бисквитките“ и другите технологии за проследяване ще бъдат наричани общо „бисквитки“.

„Бисквитките“ позволяват на уебсайтовете да разпознават устройствата на потребителите и да съхраняват информация относно съдържанието, което потребителите разглеждат и с което си взаимодействат, и така да им осигуряват персонализирано изживяване (например запаметяване на предпочитания и настройки).

„Бисквитките“ могат да бъдат разделени в различни категории:

 • В зависимост от техния оператор:
  • „Бисквитките“ на първа страна се поставят от trivago на нашите уебсайтове и приложения;
  • „Бисквитките“ на трета страна се управляват в нашите уебсайтове или приложения от външни доставчици, като например рекламни партньори, доставчици на функции за защита и партньори социални медии.
 • В зависимост от тяхната продължителност:
  • Сесийни „бисквитки“: „бисквитки“, които автоматично се изтриват, когато затворите браузъра си.
  • Постоянни „бисквитки“: „бисквитки“, които автоматично се изтриват след зададена продължителност, която може да се различава в зависимост от „бисквитката“. Можете да изтривате „бисквитките“ по всяко време от настройките за сигурност на браузъра си.

7.2 Как trivago използва „бисквитките“?

trivago или външни доставчици, управляващи „бисквитки“ на трети страни в нашите уебсайтове или приложения, използват „бисквитки“, описани в раздела по-горе, по следните начини:

 • Строго необходими: тези „бисквитки“ са необходими, за да можете да използвате нашите Услуги. Без тези „бисквитки“ нашите Услуги не могат да бъдат предоставяни правилно.
 • Функционални „бисквитки“: тези „бисквитки“ ни дават възможност да запаметяваме Вашите избори на нашите уебсайтове или приложения (например избраните от Вас език или валута) и да Ви предоставяме подобрени и персонализирани функции. Ако не разрешите тези „бисквитки“, тогава някои или всички от тези функционалности може да не работят правилно.
 • „Бисквитки“ за работа: тези „бисквитки“, поставени от нас или в някои случаи от наши бизнес партньори, ни дават възможност да събираме информация относно работата на нашите Услуги (напр. до кои страници е осъществен достъп или са били използвани най-много или най-малко). Използваме тази информация, за да поддържаме, развиваме и подобряваме нашите Услуги. Ако не разрешите тези „бисквитки“, ние няма да знаем кога сте посетили нашите уебсайтове и приложения и няма да можем да наблюдаваме тяхната работа.
 • „Бисквитки“ за маркетинг: тези „бисквитки“ се задават през нашите уебсайтове и приложения от нашите рекламни партньори. Те може да се използват от тези компании за изграждане на профил на Вашите интереси и за показване на уместни реклами за Вас в уебсайтове на трети страни. Ако не разрешите тези „бисквитки“, ще виждате по-малко персонализирани реклами.

Някои от „бисквитките“, поставени в нашите уебсайтове и приложения, произлизат от нашите бизнес партньори.

Ние използваме инструменти, строго необходими за работата на уебсайта, въз основа на нашия законен интерес, за да предоставяме основните функции на нашия уебсайт. В тези случаи достъпът до и съхранението на информация в крайното устройство са строго необходими и се осъществяват на базата на законите за прилагане на директивата за поверителност в сектора на електронните комуникации (ePrivacy Directive) на държавите – членки на ЕС, в Германия съгласно Раздел 25 (2) TTDSG.

Ние използваме всички други несъществени (опционални) инструменти, които осигуряват допълнителни функции, на базата на Вашето съгласие. Достъпът до и съхранението на информация в крайното устройство след това се осъществяват на базата на законите за прилагане на директивата за поверителност в сектора на електронните комуникации (ePrivacy Directive) на държавите – членки на ЕС, в Германия съгласно Раздел 25 (1) TTDSG. Обработката на данни чрез тези инструменти се осъществява само ако сме получили Вашето съгласие за това предварително.

Ако личните данни се прехвърлят към трети държави (например САЩ), моля, вижте раздел 8 („Прехвърляне към други държави“) също и относно рисковете, които това може да носи.

7.3 Как да управлявате своите предпочитания за „бисквитки“?

Можете да оттеглите или промените своето съгласие за използване от наша страна на несъществени „бисквитки“ по всяко време, като използвате съответния линк в долния колонтитул на нашите уебсайтове или като конфигурирате настройките на своя уеб браузър така, че да отказват „бисквитки“, като посетите раздела „Help” („Помощ“) в лентата с инструменти на Вашия браузър. Можете също така да посетите www.youronlinechoices.com или www.youradchoices.com, за да научите как да се откажете от персонализирани реклами.

На Вашето мобилно устройство Вашата операционна система може да Ви позволява да контролирате „бисквитките“ чрез функцията за настройка. Вижте инструкциите на производителя на Вашето устройство за повече информация. Ако изберете да откажете „бисквитките“, някои части от нашите Услуги може да не работят така, както е предвидено, или може да не работят изобщо.

8. Прехвърляне към други държави

Поради глобалния характер на нашия бизнес ние може да споделяме Вашите лични данни в други държави с нашите изцяло притежавани филиали и с нашите партньори и доставчици на услуги. Те може да обработват Вашите лични данни в държави, където законите за защита на данните може да се различават от законите в ЕС или от закона, приложим във Вашата държава на пребиваване.

Когато такива държави не подлежат на решение за адекватност на Европейската комисия, ние предприемаме допълнителни мерки, за да се уверим, че прехвърлянето на Вашите лични данни съответства на приложимите закони, като например Стандартните договорни клаузи, издадени от Европейската комисия.

Ако е разрешено прехвърляне към трета държава и не е взето решение за адекватност или подходящи предпазни мерки, е възможно и има риск властите в съответната трета държава да получат достъп до прехвърлените данни, за да ги събират и анализират, и приложимостта на Вашите засегнати права да не може да бъде гарантирана.

9. Как trivago защитава Вашите данни?

Като част от нашия ангажимент за защита на Вашите лични данни, ние предприехме подходящи технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни от случайно или преднамерено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неупълномощени лица. Това включва псевдонимизация, шифроване, защитни стени или контроли за достъп. Нашите мерки за защита се ревизират периодично и се актуализират в синхрон с технологичния напредък.

10. Кога ще бъдат изтрити Вашите данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено по отношение на целите, за които те са били събрани, и съгласно приложимото законодателство. След това ние изтриваме данните незабавно, освен ако не ни трябват все още до изтичането на периодите на законово ограничение (например за целите на доказателства в граждански искове или по причини, свързани със счетоводни и данъчни закони) или ако има друго правно основание, съгласно закона за защита на данните, за продължителна обработка на Вашите данни в специфичен индивидуален случай. Ние ще анонимизираме Вашите данни, ако възнамеряваме да ги използваме за аналитични, статистически цели за по-дълги периоди.