Известие за поверителност на trivago

Това Известие за поверителност е валидно за всички уебсайтове, хоствани от trivago N.V и нейните филиали (като например уебсайтовете за търсене на хотели, trivago magazine, страниците на компанията trivago, Business Studio, Hotel Manager и др.), приложението на trivago и бюлетина на trivago (наричани общо „Услуги“).

В това Известие за поверителност предоставяме информация относно обработването на личните данни по време на използване на нашите Услуги. Лични данни са всички данни, които могат да бъдат използвани за идентифицирането Ви. Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Ако имате някакви въпроси или искате повече информация относно поверителността в trivago, пишете на info@trivago.bg с тема „Privacy Query“.

Постоянното развитие на технологиите, промените в нашите услуги, промените в законите или други причини може да изискват да променяме нашето Известие за поверителност. Ще въвеждаме промени в това Известие за поверителност периодично и Ви приканваме да се информирате редовно за неговото съдържание.

1. Страна, отговорна за обработването на данни

Администраторът на личните данни, които обработваме, е trivago N.V., Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Германия, телефон: + 49-211-3876840000, имейл: info@trivago.bg.

2. Контакт с длъжностното лице по защита на данните

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на info@trivago.bg с тема „Privacy Query“.

3. Вашите права

Имате следните права по отношение на Вашите лични данни:

3.1 Общи права

Имате право на информиране, достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването и преносимост на данните. Ако обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време.

3.2 Право на възражение срещу обработването на данни въз основа на законни интереси

Член 21(1) от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“) Ви дава право на възражение по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, когато Вашите данни се обработват съгласно Член 6(1)(д) или Член 6(1)(е) от ОРЗД. Това се отнася също и за профилиране. Ако възразите, няма повече да обработваме Вашите лични данни, освен ако не разполагаме с убедителни и законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработката помага за прилагането, упражняването или защитата на правни претенции.

3.3 Право на възражение срещу директен маркетинг

Ако обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, Член 21(2) от ОРЗД Ви дава право на възражение по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг; това се отнася също и за профилиране, доколкото то е свързано с директен маркетинг.

Ако възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, няма повече да обработваме Вашите лични данни за тази цел.

3.4 Право на жалба до надзорен орган

Имате също така правото да подавате жалба до съответния надзорен орган по защита на данните относно обработката от наша страна на Вашите лични данни.

4. Обработка на лични данни при използване на Услугите

Ние обработваме Вашите лични данни на базата на правно основание за легитимни интереси, с изключение на конкретни обстоятелства, при които предоставяте съгласие или когато обработването е необходимо за договор, който имате с нас, или когато сте ни помолили да предприемем конкретни стъпки преди влизането в сила на договор. Ние прилагаме подходящи предпазни мерки за защита на Вашата поверителност и обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Помощ за намиране на идеалния за Вас хотел.
 • Предоставяне за Вас на персонализирани и по-уместни резултати от търсенето на хотели.
 • Предоставяне, подсигуряване, поддържане и подобряване на нашите Услуги за потребителите ни.
 • Разработване на нови продукти и функции, свързани с търсене на хотели и пътуване.
 • Разбиране как потребителите използват нашите Услуги, за да можем да подобрим представянето и да осигурим по-добри услуги на нашите потребители.
 • Директен маркетинг за потребители на нашите услуги относно наши или свързани услуги.
 • Рекламиране, извършвано от нас и трети страни, в нашите Услуги и в уебсайтовете на трети страни.
 • Проучване на потребители, което подобрява потребителското преживяване и нашите Услуги.
 • Помощ при Вашите хотелски резервации.
 • Спазване на законовите задължения, предотвратяване на измами и разрешаване на спорове.
 • Съдействие за правоприлагащите органи при разследване и разкриване на престъпления.

Когато използвате нашите Услуги, ние обработваме следните типове лични данни:

 • Лична идентифицираща информация, като например Вашето име, адреси, телефонни номера или имейл адреси.
 • Лични данни, като възраст, пол, дата на раждане.
 • Електронни идентифициращи данни, като например IP адреси, „бисквитки“, моменти на свързване, ID на устройства, мобилни рекламни идентификатори, дата и час на заявка, време, съдържание на заявка (конкретна страница), код на HTTP статус/статус на достъп, количество прехвърлени данни, уебсайт, който получава заявката, версия и софтуер на браузъра, операционна система и нейния интерфейс, и език.
 • Данни, които Вашият браузър или устройство предоставя.
 • Електронни локализационни данни, като например GPS данни и локационни данни.
 • Финансови идентификационни данни, като например номера на кредитни или дебитни карти.
 • Данни относно взаимодействието Ви с наши Услуги, включително данни, въведени от Вас, когато провеждате търсене чрез нашите Услуги.
 • Данни, свързани с резервациите за настаняване, които правите, например хотел, дати и цена.
 • Данни за защита, например пароли, свързани с нашите Услуги.
 • Когато използвате нашите Услуги и кликнете върху линк към оферта за настаняване, която фигурира в нашите Услуги, онлайн сайтът за резервации, предлагащ тази оферта, може да ни изпрати лични данни, свързани с всякаква последваща резервация, която правите в онлайн сайта за резервации.

Когато използвате нашите Услуги, може да споделим Вашите лични данни със следните категории получатели:

 • Нашите изцяло притежавани филиали.
 • Трети страни, доставчици на услуги, които ни предоставят услуги за обработка на данни, като: доставчици на хостинг и съхранение, доставчици на услуги за клиенти, доставчици на комуникации, доставчици на услуги по сигурността и предотвратяването на измами, доставчици на кредитни карти и разплащания, доставчици на анализ, реклама и маркетинг. Тези доставчици имат договорни задължения да не споделят личните Ви данни с никого друг и да не ги използват за каквито и да било други цели.
 • Трети страни, доставчици на услуги, които ни предоставят услуги и са независими администратори на данни, като услуги по сигурността и предотвратяването на измами и доставчици на реклама и маркетинг.
 • Бизнес партньори или свързани дружества, с които може да предлагаме съвместно продукти или услуги. Това ще са услуги, предлагани чрез нашите Услуги заедно с други трети страни.
 • Трети страни, доставчици на услуги за пътуване, като хотели, авиокомпании, коли под наем, застраховки, собственици на имоти, пътеводители или доставчици на дейности.
 • Правоприлагащи органи. За предотвратяване, разкриване и преследване на незаконни дейности, заплахи за държавната или обществената сигурност и за предотвратяване на заплахи за живота на хората.
 • Като част от корпоративна сделка, например сливане, преотстъпване, консолидация или продажба на активи.

5. Контакт чрез имейл или формуляр за контакт

Когато се свързвате с нас чрез имейл или формуляр за контакт, ще съхраняваме данните, които предоставяте (имейл адрес, евентуално името и телефонния Ви номер), за да можем да отговаряме на въпросите Ви. Доколкото използваме формуляра си за контакт, за да искаме данни, които не са необходими за връзка с Вас, винаги ги обозначаваме като такива по избор. Тази информация служи, за да конкретизираме запитването Ви и да подобрим обработването на заявката Ви. Вашето съобщение може да е свързано с различни действия, предприети от Вас на уебсайта на trivago. Събраната информация ще се използва само за да Ви се предостави поддръжка, свързана с Вашата резервация, и за по-добро разбиране на Вашия отзив. Изложение на тази информация се предоставя изрично на доброволни начала и с Ваше съгласие, член 6 пар. 1a ОРЗД. Доколкото това засяга информация за комуникационни канали (например имейл адреса или телефонния Ви номер), Вие също така се съгласявате, че ние може, когато е целесъобразно, да се свържем с Вас чрез този комуникационен канал, за да отговорим на заявката Ви. Можете, разбира се, по всяко време да оттеглите това съгласие за в бъдеще.

Изтриваме данните, възникващи в този контекст, след като съхраняването им вече не е необходимо, или ограничаваме обработването, ако има законови изисквания за запазване.

6. Бюлетин

6.1 Обща информация

С Ваше съгласие в съответствие с член 6(1)(а) от ОРЗД можете да се абонирате за нашия бюлетин, който ще Ви информира за оферти за наши Услуги и такива на трети страни. За регистриране за нашия бюлетин използваме метода на „двоен абонамент“. Това означава, че след като се регистрирате, ще Ви изпратим имейл на посочения имейл адрес, в който Ви приканваме да потвърдите, че желаете да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 24 часа, информацията Ви ще бъде заключена и автоматично изтрита след един месец.

Наред с това запазваме IP адресите, които сте използвали, и датата и часа на регистриране и на потвърждение. Целта на процедурата е да проверим регистрацията Ви и, ако е необходимо, да Ви информираме за възможна злоупотреба с личните Ви данни.

Единственото изискване за изпращане на бюлетина е имейл адресът Ви. Предоставянето на допълнителни данни е доброволно и ще се използва за контакт лично с Вас. След потвърждението от Ваша страна ще запазим имейл адреса Ви с цел да Ви изпращаме бюлетина. Правното основание е член 6(1)(а) от ОРЗД.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетина, като щракнете върху линка, предоставен във всеки имейл с бюлетин или като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните.

6.2 Проследяване на бюлетин

Ние използваме уеб маяци, проследяващи пиксели и други технологии, за да проследяваме и анализираме Вашите взаимодействия с бюлетина. Тези данни са разпределени към Вашия имейл адрес и към псевдонимизиран ID. Ние използваме тези данни за генериране на потребителски профил, за да персонализираме бюлетина за Вас. Вашият потребителски профил ще се базира на взаимодействията, които имате с бюлетина, нашите Услуги и уебсайтовете и приложенията на трети страни.

Можете по всяко време да възразите срещу това, като използвате линка за прекратяване на абонамента, предоставен във всеки имейл, или като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните.

Проследяването на бюлетина не е възможно, ако сте дезактивирали по подразбиране преглеждането на изображения в имейл приложението си. В този случай бюлетинът няма да се показва изцяло и няма да можете да използвате всички функции. Ако изведете изображенията ръчно, проследяването ще се извърши.

7. Конкретни функции на Услугите

7.1 Потребителски акаунт в trivago

Можете да създадете потребителски акаунт в trivago. Ако създадете потребителски акаунт в trivago, ще получите персонален, защитен с парола достъп и ще можете да преглеждате и управлявате данните, които сте съхранили в своя акаунт. Създаването на потребителски акаунт в trivago е доброволно, но може да е необходимо за пълното използване на функционалността на някои от нашите Услуги.

Ако създадете потребителски акаунт в trivago, ще Ви изпращаме нашия бюлетин и друг директен маркетинг. Можете да прекратите абонамента си за бюлетина или да изтриете своя потребителски акаунт в trivago по всяко време.

Можете да управлявате, променяте и изтривате цялата информация в своя потребителски акаунт в trivago. Правното основание за това обработване е Член 6(1)(a), (б) и (е) от ОРЗД.

7.2 Business Studio и Hotel Manager

Ако използвате Business Studio или Hotel Manager, ще получите персонален, защитен с парола акаунт и ще можете да преглеждате и управлявате данните, съхранени в този акаунт. Хотелиерите, които имат акаунт в trivago Business Studio/Hotel Manager, може да бъдат потърсени за контакт по телефона и да бъдат информирани относно нови или допълнителни функции на инструмента. Правното основание за това обработване е Член 6(1)(б) и (е) от ОРЗД.

7.3 trivago Express Booking или резервиране с едно кликване

Когато използвате trivago Express Booking или функцията за резервиране с едно кликване, можете да изберете да създадете потребителски акаунт в trivago и да съхраните личните данни, които ни предоставяте, за да използвате тези лични данни на по-късен етап, когато резервирате други хотели, и да улесните своя процес на резервиране. Когато решите да направите резервация в хотел, ние ще изпратим на хотела Вашите лични данни, необходими за резервацията, за да може хотелът да обработи Вашата резервация. Правното основание за това обработване е Член 6(1)(б) от ОРЗД. Правното основание за прехвърлянето на Вашите лични данни извън ЕС е член 49, параграф 1, буква б).

7.4 Външни връзки

Ако нашите Услуги Ви свързват с други уебсайтове или приложения, тези новоотворени връзки не работят съгласно настоящото Известие за поверителност. Трябва да разгледате политиките за поверителност, публикувани на тези други уебсайтове или приложения, за да разберете техните процедури за събиране, използване и разкриване на лична информация.

8. Използване на социални приставки

Този уебсайт използва социалните приставки на доставчика.

Тези приставки събират данни от Вас и ги предават към сървъра на съответния доставчик. Предприели сме технически мерки, за да осигурим защитата на поверителността Ви, което гарантира, че данните Ви не могат да бъдат събирани от доставчиците на съответните приставки без съгласието Ви. Те първоначално ще бъдат дезактивирани, когато посетите сайт, свързан с приставките. Приставките няма да бъдат активирани, докато не кликнете върху съответния символ, а чрез това действие давате своето съгласие данните Ви да се предават към съответния доставчик. Правното основание за използване на приставки е член 6(1)(a) от ОРЗД.

След като бъдат активирани, приставките също събират информация, позволяваща лично идентифициране, като например Вашия IP адрес, и я изпращат към мрежата на съответната социална приставка. Активираните социални приставки също така задават „бисквитка“ с уникален идентификатор, когато посетите съответния уебсайт. Това дава възможност на мрежата на социалната приставка да генерира профили на потребителското Ви поведение. Това се случва дори ако не сте абонат на мрежата на социалната приставка. Ако сте абонат на мрежата на социалната приставка и сте влезли чрез акаунта си в уебсайта при посещението си, данните Ви и информация за посещението Ви в уебсайта могат да бъдат свързани с профила Ви в мрежата на социалната приставка. Не можем да влияем върху това точно до каква степен данните Ви се обработват от мрежата на социалната приставка. За повече информация за степента, естеството и целта на обработването на данни, както и за правата и задаването на опции за защита на поверителността Ви, моля, вижте известията за защита на данните на съответния доставчик на социалната мрежа. Те могат да бъдат намерени на следните адреси:

9. Свързване чрез Facebook

Предлагаме Ви възможност да се регистрирате и да влизате в акаунта си чрез своя акаунт във Facebook. Ако се регистрирате чрез Facebook, Facebook ще Ви попита за разрешение да освободи определени данни от акаунта Ви във Facebook към нас. Те може да включват собственото име, фамилното име и имейл адреса Ви, за да могат да бъдат проверени самоличността и пола Ви, както и общото местоположение, линк към профила във Facebook, часовата Ви зона, датата Ви на раждане, снимката в профила Ви, информация за „харесванията“ Ви и списъка Ви с приятели.

Тези данни ще се събират от Facebook и ще се прехвърлят към нас. Можете да контролирате информацията, която получаваме от Facebook, чрез настройките за поверителност в своя акаунт във Facebook.

Тези данни ще се използват за установяване, предоставяне и персонализиране на акаунта Ви. Правното основание е член 6, параграф 1, букви a), б) и е) от ОРЗД.

Ако се регистрирате при нас чрез Facebook, акаунтът Ви автоматично ще бъде свързан с този във Facebook и информацията за дейностите Ви в уебсайта ни, в зависимост от случая, ще се споделя във Facebook и публикува в дневника и емисията Ви с новини.

10. Използване на „бисквитки“

При използването на уебсайта ни в устройството Ви ще се съхраняват „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия Ви диск, назначени са към използвания от Вас браузър и чрез тях в мястото им на поставяне се събира определена информация. Те се използват, за да може уебсайтът да стане по-удобен за потребителя и по-ефективен като цяло. Използваме „бисквитки“ също така и за да можем да Ви идентифицираме при последващи посещения.

Този уебсайт използва следните типове „бисквитки“, чиито обхват и функция са обяснени по-долу:

10.1 Временни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си. Те включват по-конкретно сесийни „бисквитки“. Те запаметяват „ID на сесията“, чрез който различни заявки от браузъра Ви могат да бъдат назначени към общата сесия. Това позволява устройството Ви да бъде разпознато отново, когато се върнете в уебсайта ни. Сесийните „бисквитки“ се изтриват, когато излезете от акаунта си или затворите браузъра.

10.2 Постоянни „бисквитки“

Тези „бисквитки“ се изтриват автоматично след зададена продължителност, която може да се различава в зависимост от „бисквитката“. Можете да изтривате „бисквитките“ по всяко време от настройките за сигурност на браузъра си.

10.3 „Бисквитки“ с Flash

Използваните „бисквитки“ с Flash не се събират чрез браузъра Ви, а чрез приставката Ви за Flash. Наред с това използваме HTML5 обекти за съхранение, които се съхраняват в терминала Ви. Тези обекти запазват необходимите данни независимо от използвания браузър и нямат автоматичен срок на годност. Ако не искате да се обработват „бисквитки“ с Flash, трябва да инсталирате подходяща добавка, като „Privacy Badger“ за Mozilla Firefox (https://www.eff.org/privacybadger) или Adobe Flash Killer Cookie за Google Chrome. Можете да предотвратите използването на HTML5 обекти за съхранение, като настроите браузъра си в частен режим (private mode). Препоръчваме също така редовно да изтривате ръчно „бисквитките“ си и историята на браузъра.

10.4 Забраняване на „бисквитки“

Можете да конфигурирате настройките на браузъра и приложението си както желаете и например можете да откажете приемането на „бисквитки“ от трети страни или на всички „бисквитки“. Имайте предвид, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на уебсайта.

10.5 Период на съхранение

Периодите на съхранение за „бисквитките“ се различават и са достъпни чрез Вашия браузър.

11. Анализ

Ние използваме различни услуги, за да анализираме взаимодействията на потребителите с нашите Услуги, например колко потребители посещават Услугите ни, коя информация се търси най-много и как потребителите взаимодействат с Услугите ни. Данните, които събираме, включват препращащи уебсайтове, подстраници в нашите Услуги, до които е осъществен достъп, и колко често, както и времевата продължителност на разглеждане на дадена страница. Това ни помага да подобрим потребителското преживяване в Услугите ни и самите Услуги. Използват се псевдонимизирани данни. Правното основание за това е член 6(1)(е) от ОРЗД.

11.1 Google Анализ

Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ на Google Inc. Тази употреба обхваща работния режим Universal Analytics. Това дава възможност за присвояване на данни, сесии и взаимодействия от различни устройства към псевдонимизиран ID на потребител и по този начин – за анализиране на дейностите на потребителя с различните устройства.

Google Анализ използва „бисквитки“, които позволяват анализиране на използването на уебсайта от Ваша страна. Информацията, генерирана от „бисквитката“ чрез използването на този уебсайт от Ваша страна, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ако в този уебсайт е активирано анонимизиране на IP адреса, в държавите членки на Европейския съюз или други договорни държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство Вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще се съкращава там. IP адресът, предаван от браузъра Ви в контекста на Google Анализ, няма да бъде комбиниран с други данни на Google. Google ще използва тази информация според нареждането на оператора на този уебсайт, за да оцени използването му от Ваша страна и да могат да бъдат изготвени отчети за активността в уебсайта, както и да бъдат предоставени други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет, на оператора на уебсайта. Законният ни интерес от обработването на данни е също и за тези цели. Правното основание за използване на Google Анализ е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Данните, изпратени от нас и свързани с „бисквитки“, потребителската информация (например ID на потребител) и промоционалните ID се изтриват 14 месеца след последното използване на услугите ни. Данните, чийто период на съхранение е изтекъл, автоматично се изтриват веднъж месечно. Повече информация относно условията за използване и защита на данните можете да намерите тук>.

Можете да предотвратите съхраняването на „бисквитки“ чрез съответната настройка в софтуера на браузъра си. Имайте предвид обаче, че ако направите това, не всички функции на уебсайта ще могат да се използват пълноценно. Можете също така да предотвратите събирането и обработката на данните, генерирани от „бисквитката“ и свързани с използването на уебсайта Ви (включително вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате този софтуер. Отказът от „бисквитки“ предотвратява събирането на данните Ви в бъдеще, когато посещавате този уебсайт. За да предотвратите събирането на данни от Universal Analytics на различни устройства, трябва да се изключите от всички използвани системи. Задайте „бисквитката“ за отказ, като кликнете тук: Деактивиране на Google Анализ.

11.2 Hotjar

Данните се събират и съхраняват за целите на оптимизацията на тази услуга, използвайки технологии от Hotjar Ltd. Тези данни могат да се използват за генериране на профили на употреба под псевдоним. За тази цел може да се използват „бисквитки“. Данните, събирани с технологиите на Hotjar, не се използват за лично идентифициране на посетителите в този уебсайт и няма да бъдат комбинирани с информация, позволяваща лично идентифициране, за носителя на псевдонима без изричното съгласие на въпросното лице. Можете да се откажете от Hotjar тук.

11.3 Обратна връзка

Стремим се непрекъснато да подобряваме своите услуги. За тази цел използваме „Usabilla“ от Usabilla B.V., Амстердам, Нидерландия, за проучвания сред потребителите. Тази услуга използва „бисквитка“, установяваща директна връзка със сървъра на Usabilla, за да изпраща и обработва определена информация за потребителите. Обработваме информацията за Вас единствено в анонимизирана форма. За повече информация вижте политиката за поверителност на Usabilla на https://usabilla.com/privacy/.

12. Рекламиране

Нашите рекламни партньори и ние използваме Вашите лични данни, за да провеждаме персонализирано и неперсонализирано рекламиране в нашите Услуги, социални медии и уебсайтове на трети страни за нашите продукти и продуктите на трети страни. Ние използваме „бисквитки“, други технологии и онлайн рекламен обмен и рекламни мрежи, за да правим това. Когато се съгласите за използването на рекламни и маркетингови „бисквитки“, ние споделяме с нашите рекламни партньори данни за Вашите взаимодействия с нашите Услуги, за да могат те да използват това за осъществяване на персонализирано рекламиране. Ако не се съгласите за използването на рекламни и маркетингови „бисквитки“, все още може да виждате реклами от трети страни, когато използвате нашите Услуги, но тези реклами няма да бъдат персонализирани.

Някои от нашите рекламни партньори предоставят опции за отказ (подробности по-долу), където можете да откажете те да използват Вашите данни за рекламиране. Можете също така да откажете някои реклами, като използвате тези линкове:

Друга възможност е да забраните задаването на „бисквитки“ в настройките на Вашия браузър и приложение или да не се съгласите за използването на маркетингови и рекламни „бисквитки“.

Работим със следните рекламни партньори (връзките ще Ви отведат до допълнителна информация за тях, техните политики за поверителност и решения за отказ): Adara, AppNexus, Criteo, Google Ad Manager , Google DoubleClick, Intent Media, OpenX, RTB House, Sojern, TradeTracker.

12.1 Google AdWords и проследяване на реализациите

Ние показваме дисплейни реклами от Google AdWords и използваме проследяване на реализациите на Google за целите на персонализираните онлайн реклами въз основа на интереси и местоположение.

Рекламите се показват въз основа на заявки за търсене в уебсайтове в рекламната мрежа на Google.

Когато потребител кликне върху реклама, Google поставя „бисквитка“ в устройството му. За повече информация за използваната технология за „бисквитки“ вижте декларациите за статистики на уебсайтове и поверителност на данните на Google.

С използването на тази технология Google и ние, като техен клиент, получаваме информацията, че потребител е кликнал върху реклама и е бил пренасочен към нашите уебсайтове. Получената по този начин информация се използва само за статистически анализ, свързан с оптимизиране на рекламите. Не получаваме информация, която би ни позволила да идентифицираме лично посетителя. Статистическите данни, които Google ни предоставя, включват общия брой потребители, които са кликнали върху една от рекламите ни, и ако е приложимо, информация дали са били пренасочени към страница в уебсайта ни, която има етикет за проследяване на реализации. Тези статистически данни ни дават възможност да проследяваме кои термини за търсене най-често водят до кликване върху рекламите ни и кои реклами водят до свързване на потребителя с нас чрез формуляра за контакт.

Ако не желаете това, можете да забраните съхранението на „бисквитките“, необходими за тази технология, като например използвате настройките в браузъра или приложението си. Ако направите това, посещението Ви няма да бъде включено в статистиките за потребителите.

Също така имате възможност да изберете типовете реклами от Google или да деактивирате реклами въз основа на интереси в Google чрез рекламни настройки. Друга възможност е да деактивирате използването на „бисквитки“ от трети страни, като използвате инструмента за отказ на Инициативата за рекламиране в мрежата.

12.2 Динамичен ремаркетинг на Google

Използваме функцията за динамичен ремаркетинг на Google AdWords в уебсайта си. Тази технология ни позволява да поставяме автоматично генерирани реклами, ориентирани към целеви групи, след като посетите уебсайта ни. Рекламите са ориентирани към продукти и услуги, върху които сте кликнали по време на последното си посещение в уебсайта ни.

Google използва „бисквитки“, за да генерира реклами въз основа на интереси. В този процес Google обикновено съхранява информация, като уеб заявката Ви, IP адреса, типа браузър, език на браузъра и датата и часа на заявката Ви. Тази информация служи само за целите на съпоставяне на уеб браузъра към конкретно устройство. Тя не може да се използва за идентифициране на лице.

Ако не желаете да получавате реклами въз основа на интереси от Google, можете да деактивирате поставянето на реклами, като използвате настройките за реклами на Google.

За повече информация относно това как се използват „бисквитките“ на Google, вижте декларацията за поверителност на Google.

12.3 Персонализирани аудитории в семейството на Facebook

Продуктът Facebook Custom Audiences (Facebook Inc. 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304) за Facebook и Instagramm също се използва като част от онлайн рекламирането въз основа на употребата. От данните Ви за използване основно се генерира необратима и неидентифицираща лично контролна стойност (хеш стойност), която може да бъде предавана към Facebook за анализ и маркетингови цели. В този процес се задава „бисквитка“ на Facebook. Така се събира информация за дейностите Ви в уебсайта (например поведение при сърфиране, посетени подстраници и др.). Вашият IP адрес се съхранява и използва за географска модулация.

За повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данни, както и настройките за поверителност, направете справка с политиката за поверителност на Facebook и Instagram.

13. Предаване на данни

Когато използваме доставчици на услуги, които обработват данни извън ЕС/ЕИП, използваме подходящи предпазни мерки като стандартни клаузи за защита на данните, приети от ЕС, или решение за адекватност на ЕС за прехвърляне и обработване на личните Ви данни извън ЕС.

14. Сигурност на данните

Предприели сме широкообхватни технически и оперативни предпазни мерки за сигурност, за да защитим данните Ви от случайно или преднамерено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп от неупълномощени лица. Мерките ни за сигурност се преразглеждат редовно и се актуализират успоредно с напредъка на технологиите.

15. Съхранение на данни

Ние запазваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за Вас да използвате нашите Услуги, за да Ви предоставяме нашите Услуги, за да спазваме законите. Ще анонимизираме и/или ще обобщим Вашите данни, ако възнамеряваме да ги използваме за аналитични статистически цели за по-дълги периоди.

16. Сигнали за непроследяване и подобни механизми

Ние не действаме в отговор на тези сигнали, защото няма въведен стандарт.

Последна актуализация през септември 2020 г.